Ale Fastighetsförvaltnings kontor ligger i Surte Centrum ca15 km norr om Göteborg.