Förvaltningsuppdrag

Företagets uppdragsgivare består av privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, vägförening, etc.