Ale Fastighetsförvaltnings personal

Övre raden från vänster:

Lennart Larsson, Leif Larsson, Marcus Hillukkala, Olle Nyberg

Undre raden från vänster:

Ann Larsson, Aila Nieminen, Kristina Viborg


 

Företaget är sponsor till bl.a anrika Surte Bandyklubb.