Ale Fastighetsförvaltnings kontor ligger i Surte Centrum ca15 km norr om Göteborg på adressen:

Göteborgsvägen 78

 

Box: 2033, 445 02,  Surte                                                                                         Emails:

Besöksadress: Göteborgsvägen 78                                                                       Leif Larsson: leif@alefastighetsforvaltning.se

Telefon växel: 031-979950                                                                                     Ann Larsson: ann@alefastighetsforvaltning.se

                                                                                                                                         Elisabeth Nilsson: elisabeth@alefastighetsforvaltning.se