Närproducerad förvaltning

Ale Fastighetsförvaltning växer utanför Ale kommuns gränser, nya uppdrag i Lilla Edet och Göteborg. 

Under 2014 & 2015 har företaget utökat med kunder utanför kommunens gränser men vill poängtera att vi även i framtiden kommer att värdera personligheten och det nära samarbetet högt med alla våra kunder!

2015-12-03 07:38